Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Cod privind practica asistentului social

Cod privind practica asistentului social.pdf

Codul privind pracita asistentului social - varianta audio


Codul privind practica asistentului social - episodul 1
Codul privind practica asistentului social - episodul 2
Codul privind practica asistentului social - episodul 3
Codul privind practica asistentului social - episodul 4