Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Acte administrative CNAS: Hotărâri

Sedinta Consiliului National al CNASR - 14-15 mai 2024

HOTARAREA nr. 3 din 15 mai 2024 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii

PROCES VERBAL Consiliu CNASR - 14-15 mai 2024

Raport financiar 2023

Raport de activitate 2023


Sedinta Consiliului National al CNASR - 15 mai 2023

HOTARAREA nr. 3 din 15 mai 2023 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii


PROCES VERBAL Consiliu CNASR - 15 mai 2023

Raport financiar 2022

Raport de activitate 2022


Sedinta Congresului National al CNASR - 6 mai 2022

Proces verbal congres CNAS 6 mai 2022


Sedinta Consiliului National al CNASR - 6 mai 2022

HOTARAREA nr. 2 din 6 mai 2022 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii

PROCES VERBAL Consiliu CNASR - 6 mai 2022

Raport financiar 2021

Raport de activitate 2021


Sedinta Congresului National al CNASR - 28 februarie 2022

PROCES VERBAL Congres CNASR 28 februarie 2022


Sedinta Consiliului National al CNASR - 14 mai 2021

HOTARAREA nr. 2 din 14 mai 2021 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii

PROCES VERBAL Consiliu CNASR - 14 mai 2021

Raport financiar 2020

Raport de activitate 2020


Sedinta Consilului National al CNASR - 31 iulie 2020

HOTARAREA nr. 2 din 31 iulie 2020 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii

PROCES VERBAL CONSILIU CNAS 31 iulie 2020

Raport financiar 2019

Raport activitate 2019


Sedinta Congresului National al CNASR - 21 iunie 2019

PROCES VERBAL Congres CNAS 21 iunie 2019

HOTARAREA nr. 1 din 21 iunie 2019 a Congresului National al CNASR - aprobare MODIFICARE ROF

HOTARAREA nr. 2 din 21 iunie 2019 a Congresului National al CNASR - aprobare cod de puna practica


Sedinta Consiliului National al CNASR - 21 iunie 2019 

HOTARAREA nr. 2 din 21 iunie 2019 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii

PROCES VERBAL CONSILIU CNAS 21 iunie 2019

Raport financiar 2018

Raport 2018


Sedinta Consiliului National al CNASR - 23 iunie 2018 

HOTARAREA Consiliului National al CNASR cu privire la aprobarea normelor privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii

Raport financiar 2017

Raport de activitate 2017


Sedinta Consiliului National al Asistentilor Sociali - 21 martie 2017 

HOTARAREA nr. 1 din 21 martie 2016 a Consiliului National al CNASR - aprobare raport de activitate si raport financiar

HOTARAREA nr. 2 din 21 martie 2017 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii

Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului CNAS

Raport 2016

Raport financiar 2016


 Sedinta Consiliului National al CNASR - 15 martie 2016 

Hot. nr. 1 din 15 martie 2016 a Consiliului National al CNASR aprobare raport de activitate si raport financiar

Hot. nr. 2 din 15 martie 2016 a Consiliului National al CNASR aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii

Hot. nr. 3 din 15 martie 2016 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 4 din 15 martie 2016 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 5 din 15 martie 2016 a Consiliului National al CNASR

Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului National al CNASR

Raport 2015

Raport financiar 2015

Comisia de cercetare in asistenta sociala Iovu Mihai

Comisia de deontologie profesionala - Oana Clocotici

Comisia de formare profesionala continua - Emilia Sandu


Sedinta Consiliului National al CNASR - 17 martie 2015 

Hot. nr. 1 din 17 martie 2015 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 2 din 17 martie 2015 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 3 din 17 martie 2015 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 4 din 17 martie 2015 a Consiliului National al CNASR

Proces verbal al sedintei Consiliului National din 17 martie 2015

Raport de activitate - 2014

Raport financiar - 2014


Sedinta Consiliului National al CNASR - 18 martie 2014

Hot. nr. 1 din 18 martie 2014 a Consiliului National al CNASR aprobare raport de activitate si raport financiar

Hot. nr. 2 din 18 martie 2014 a Consiliului National al CNASR - aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii

Hot. nr. 3 din 18 martie 2014 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 4 din 18 martie 2014 a Consiliului National al CNASR

Hot. nr. 5 din 18 martie 2014 a Consiliului National al CNASR


Alte hotărâri

Codul Deontologic al profesiei de asistent social

Decizie privind competente profesionale

Hot. BEX nr. 7 din 25 ianuarie 2013 - aprobare regulament de organizare si functionare sucursala teritoriala

Hot. privind acordarea treptelor de competenta asistentilor sociali

Hot. privind modificarea si completarea ROF al CNAS

Hot. BEX nr. 35 din 23 mai 2014 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 19 din 30 martie 2013 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala continua a asistentilor sociali.pdf

Hot. BEX nr. 36 din 23 mai 2014 privind modificarea si completarea Hotararii Biroului Executiv nr.8 din 29 martie 2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali

Hot. BEX nr. 81 din 26 aprilie 2016 privind aprobarea Metodologiei de eliberare adeverinta conformitate

Hot. Biroului Executiv nr. 19 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala

Hot. Consiliului National nr. 1 din 2010

Hot. Consiliului nr. 2 din 2012 privind cuantumul taxelor si cotizatiilor pentru asistentii_sociali

Hot. Consiliului nr. 2 din 2013 pentru aprobarea normelor privind cuantumul taxelor si cotizatiilor

Hot. nr. 1 din 15 martie 2016 a Congresului National al CNASR

Hot. nr. 2 din 19 ianuarie 2012 a Biroului Executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali

Hot. nr. 1 din 2013 a Consiliului National al CNASR

Raport de activitate 2012

Regulament electoral al CNAS

Regulamentul de Organizare si Functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali - publicat in MOF al Romaniei nr. 265 din 23 aprilie 2012