Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Programe organizate de către alte entități

În vederea creditării activităților prevăzute în anexa A, nr. crt. 5-7 , diferitele entitățile vor depune:

  1. cerere de avizare și creditare;
  2. descriere program;
  3. agendă eveniment;
  4. listă lectori;
  5. orice alte documente relevante pentru eveniment;

La finalizarea programului de formare profesională, furnizorul de formare are obligaţia depunerii la secretariatul Biroului executiv a documentelor care certifică participarea și/sau absolvirea programului de fomare profesională avizat, în condițiile prezentelor norme, după cum urmează:

  1. listă participanţi – în original, semnată şi ştampilată de către organizatorul formării (în cazul în care, la programul de formare profesională continuă, participă şi alte categorii de persoane decât asistenţi sociali, se vor completa două liste de participanţi distincte şi se vor depune la Colegiu);
  2. listă lectori;
  3. dovada achitării taxei de eliberare a certificatelor de participare (cu excepția activităților organizate de către Colegiul Național al Asistenților Sociali, prin sucursalele teritoriale).

Neprezentarea documentelor prevăzute mai sus, în termen de 15 zile de la data finalizării perioadei de desfășurare a programului de formare profesională continuă, atrage anularea avizului de creditare.

1. Cerere de avizare - alte entitati

2. Model lista lectori

3. Model lista participanti - membrii CNASR

4. Model lista participanti - alte categorii de persoane

5. Anexa A - activitatile de formare profesionala in sistemul de credite

6. Anexa B - domeniile profesionale ale asistentului social