Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Programe organizate de sucursale teritoriale CNASR

Sucursalele teritoriale ale Colegiului National al Asistentilor Sociali pot organiza numai activitatile de formare prevazute in anexa A, nr. crt. 5-7, Sucursalelor teritoriale le este interzis să susţină programele/evenimentele sau să facă publicitate cu privire la numărul de credite profesionale acordate pentru respectivul program de formare profesională continuă, înainte de eliberarea avizului de către Biroul Executiv. Activitatile prevazute in anexa A, nr. crt. 5-7 , organizate de catre sucursalele teritoriale trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in norme.

Cerere de avizare