Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Structura teritoriala Bacau

Presedinte Structura Teritoriala CNASR Bacau: Bodor Lucian

Echipa :

FunctiaReprezentant
Vicepresedinte Ardeleanu Elena
MembruPrichici Florentina
MembruUngureanu Elena 
MembruRadu Mihaela 

Membri CONGRES: Bodor Lucian, Ardeleanu Elena, Ioja Mihaela Georgiana.

Date de contactbacau@cnasr.ro;