Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Structura teritoriala Braila

Presedinte Structura Teritoriala CNASR Braila: 

Echipa :

FunctiaReprezentant
Vicepresedinte
Membru
Membru
Membru