Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Structura teritoriala Giurgiu

Presedinte Structura Teritoriala CNASR Giurgiu: Lixandru Mariana Lucica

Echipa:

Functia

Reprezentant

Vicepresedinte

DAVID NADIA

Membru

STEFAN VERONICA

Membru

MARDALE LUCIANA

Membru

BRAGADIREANU MADALINA

Date de contact: giurgiu@cnasr.ro