Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Structura teritorială Ialomița

Presedinte Structura Teritoriala CNASR Ialomița: -

Echipa :

FunctiaReprezentant
Vicepresedinte-
Membru-
Membru-
Membru-

Reprezentanti in Congresul CNASR ai Sucursalei teritoriale Ialomița sunt: -