Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Anunț angajare Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti organizează, conform HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual vacant de asistent social din statul de funcţii al Direcƫiei Orientare Strategică, Evaluare, Monitorizare și Politici Publice, Biroul Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse.

Mai multe informatii gasiti aici: https://drive.google.com/drive/folders/1Lt4AuQ5h_Pt1uZovoRCBEzAk5P9IkJQp