Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Decizia Nr.6/12.05.2022

Nr. 9/12.05.2022

Decizia Nr.6/12.05.2022

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,

Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Timis, este urmatoarea:

Nr. 1 Todor Ida Bianca

Art.2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site.

Presedinte: Marius DOHOTARU-PLETOIANU

Secretar: Roxana Andreea MARIN

Membru: Gheorghe PLESA

ANEXA

LISTA FINALA A CANDIDATURILOR ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL STRUCTURA TERITORIALA TIMIS

Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR TIMIS

TODOR Ida-Bianca

Echipa propusa:

Vicepresedinte: GOIAN Cosmin

Membru: PLENERT Hanelore

Membru: DRĂGOTOIU Mariana

Membru: VERNICU Florin Gheorghe

Alegerile se vor desfasura in data de 10.06.2022, in intervalul orar 14:00-16:00 în Timișora, str Gheorghe Lazar nr. 9, corp D, et.2.