Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Recensământul forței de muncă din serviciile sociale din România

Raportul privind Recensământul forței de muncă din serviciile sociale a fost lansat de Colegiul Național al Asistenților Sociali și Unicef România in luna iunie 2023.

Studiul a urmărit, în principal, să evalueze obiectiv, în termeni de acoperire și distribuție, forța de muncă disponibilă în domeniul social. Cercetarea de tip recensământ a fost realizată în rândul persoanelor angajate în serviciile sociale din România, în anul 2022, prin anchetă sociologică pe bază de chestionar, finalizându-se cu un total de 20.999 de răspunsuri valide.

Rezultatele cercetării au arătat că forța de muncă din domeniul serviciilor sociale este amenințată de îmbătrânire și este sub-reprezentată în mediul rural, unde își desfășoară activitatea doar o treime dintre angajații serviciilor sociale. Această situație necesită o abordare strategică și imediată având în vedere datele statistice care arată că România are cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie și excluziune socială din Uniunea Europeană, pronunțate disparități rural-urban, precum și o îmbătrânire accentuată a populației.

Raport Recensământul forței de muncă din serviciile sociale din România